مطالعه مدل فیزیکی بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور در دانشکده مهندسی علوم آب

مطالعه مدل فیزیکی بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور در دانشکده مهندسی علوم آب


مطالعه مدل فیزیکی بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور در دانشکده مهندسی علوم آب

 


مطالعه مدل فیزیکی سد و
قفل کشتی‌رانی که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه اجرا می‌شود در یک رقابت بین‌المللی به دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، احداث سد و قفل کشتی‌رانی مارد آبادان در پایین‌دست رودخانه کارون به منظور جلوگیری از نفوذ آب شور دریا در زمان مد به بالادست و ایستگاه پمپاژ مارد از طرح‌های مهمی است که توسط سازمان آب و برق خوزستان در دست اجرا است.

به همین منظور مطالعه مدل فیزیکی سد و قفل کشتی‌رانی که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه اجرا می‌شود به دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب واگذار شد که ساخت مدل‌ها از آذرماه 96 آغاز گردید؛ شرکت مهندسین مشاور سوئکو از کشور سوئد مشاور بین‌المللی این طرح است.

دراین‌باره برای بررسی نحوه ساخت و اجرای مدل‌های در دست مطالعه، گروهی از مهندسان شرکت سوئکو به همراه مسئولان و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان، پیمانکار طرح و مشاور ایرانی از آزمایشگاه‌های مدل فیزیکی و امکانات دانشکده مهندسی علوم آب بازدید کردند.

 در این بازدید دکتر شفاعی بجستان عضو هیئت‌علمی گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز و مجری مسئول و همچنین دکتر احدیان، دکتر سجادی و دکتر دریایی از دیگر مجریان طرح توضیحاتی را بیان کردند و در نشستی نحوه ساخت مدل ارائه شد.

 کارشناس ارشد شرکت سوئکو نیز در پایان ضمن اظهار شگفتی از امکانات وسیع دانشکده مهندسی علوم آب و تقدیر از مجریان پروژه اقدامات انجام‌شده تاکنون را تأیید کرد.

آدرس کوتاه :