فضاسازی دانشگاه شهید چمران اهواز در ایام الله دهه فجر

فضاسازی دانشگاه شهید چمران اهواز در ایام الله دهه فجر


//گزارش تصویری//

فضاسازی دانشگاه شهید چمران اهواز در ایام الله دهه فجر به مناسبت ایام الله دهه فجر فضاهای پردیس دانشگاه شهید چمران اهواز برای این ایام آماده سازی شد.

    


 

آدرس کوتاه :