شرایط شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز

شرایط شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز


شرایط شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز

«اطلاعیه»

شرایط شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای مربیان متقاضی ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی می‌نماید.

شرکت دیگر متقاضیان، از جمله دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در این آزمون بلامانع است.

الف) شرایط آزمون:

1ـ این آزمون به منظور ارزیابی زبان انگلیسی داوطلبان برگزار می‌گردد، افرادی که حداقل 50% نمره آزمون را کسب نمایند، گواهی قبولی آنها در این آزمون تا 2 سال در این دانشگاه معتبر خواهد بود.

2ـ آزمون به صورت چهار گزینه‌ای بوده و نمره منفی ندارد.

3ـ پاسخنامه‌ها توسط ماشین تصحیح می‌شود و امکان خطا در آن وجود ندارد، از این رو اعتراض به نتایج پذیرفته شده نیست.

4ـ بدیهی است در صورت عدم شرکت داوطلبان در آزمون زبان عمومی، مبلغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

5ـ داوطلبانی که هزینه دوره آموزشی را پرداخت نموده‌اند نیاز به پرداخت مجدد هزینه جهت ثبت نام آزمون ندارند.

6ـ نتیجه این آزمون برای دانشگاه شهید چمران اهواز اعتبار دارد و این دانشگاه در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش نتیجه این آزمون توسط دانشگاه‌های دیگر، وزارتخانه‌ها و یا دیگر مراکز تعهدی ندارد.

ب) مدارک مورد نیاز:

1ـ یک قطعه عکس، اصل کارت ملی و کارت دانشجویی

2ـ رسید بانکی:

(واریز مبلغ 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) بابت هزینه ثبت نام به حساب 2177272204005 بانک ملی «سیبا» به نام «رابط تمرکز درآمد حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی خاص دانشگاه شهید چمران اهواز»)، با شناسه پرداخت 2239432

ج) نحوه ثبت‌نام و تحویل مدارک:

نحوه ثبت‌نام: حضوری

تاریخ ثبت‌نام: سه‌شنبه 14/01/97 لغایت چهار‌شنبه 22/01/97

محل ثبت‌نام: دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق 98، گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

منبع کمکی آزمون: کتاب TOEFL FLASH

د) تاریخ و محل توزیع کارت و برگزاری آزمون:

تاریخ و محل توزیع کارت: روز چهارشنبه مورخ 29/01/97، گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

تاریخ و محل آزمون: روز جمعه مورخ 31/01/97، رأس ساعت 9 صبح، در دانشکده ادبیات می‌باشد.

ـ همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه آزمون الزامی می‌باشد.

آدرس کوتاه :