سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398

شناسه : 3612737

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398


بهمن 1398

بهمن 1398

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن  1398

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.