رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم

شناسه : 5038959

رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارمرویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم - 9 آذر 1399

رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم - 99/09/09

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.