دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر محمدجواد رشتی عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی به عنوان مدیر امور فناوری اطلاعات رایانه‌ای دانشگاه، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده پنج آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت مدیر امور فناوری اطلاعات رایانه‌ای دانشگاه، منصوب می‌گردید.

همچنین دکتر خواجه در نامه‌ای از تلاش‌های مهندس احسان بیگ‌زاده عضو رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و مدیر پیشین امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای این دانشگاه، قدردانی کرد.

در حکمی دیگر از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ملتفت عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه به مدت دو سال به سمت معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی این دانشکده منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 7 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب می‌گردید.

دکتر خواجه در نامه‌ای از تلاش‌های دکتر محمدی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه در زمان تصدی این سمت قدردانی کرد.

آدرس کوتاه :