دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار

شناسه : 6262979

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کاردومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار - 30 اردیبهشت 1400

 

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار -  30 اردیبهشت 1400

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.