دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار

شناسه : 6662695

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کاردومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار - 23 تیر 1400

 

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایدار کسب و کار 23- تیرماه - 1400

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.