دوره آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025-2017

دوره آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025-2017


در دانشگاه برگزار شد؛

دوره آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025-2017دوره «آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد بین‌المللی
ISO/IEC 17025-2017 و مبانی عدم قطعیت» در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه با تدریس دکتر مهدی نبی و با همکاری شرکت معیار دانش پارس و اداره کل استاندارد خوزستان با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید.

در این دوره سرفصل‌هایی چون مزایای استقرار استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها و دامنه کاربرد آن، الزامات عمومی، الزامات ساختاری و الزامات منابع، شرایط محیطی آزمایشگاه، تجهیزات، کالیبراسیون، استانداردها و مواد مرجع، الزامات فرآیندی، نمونه‌برداری، تضمین اعتبار نتایج و گزارش‌دهی نتایج و .. عنوان گردید و در پایان به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

آدرس کوتاه :