دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی با گروه‌های آموزشی برگزار شد

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی با گروه‌های آموزشی برگزار شد


به میزبانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه؛

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی با گروه‌های آموزشی برگزار شد
دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی با گروه‌های آموزشی با حضور دکتر خادمی زاده رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز و اعضاء هیئت‌علمی دو گروه 
زمین‌شناسی و سنجش از دور در این کتابخانه، برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ابتدای این نشست دکتر خادمی زاده ضمن معرفی مسئولین بخش‌ها و آشنایی با اعضاء گروه‌های مذکور، هدف از نشست را تعامل دوسویه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با گروه آموزشی زمین و سنجش از دور، آشنایی با واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، آشنایی با سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی شامل نرم‌افزار کتابخانه‌های دانشگاه ( آذرسا )،  کتابخانه دیجیتالی ( پیام حنان) و پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین (گیگالیب) و اطلاع از نیازهای علمی  دانشجویان و اساتید گروه‌های زمین‌شناسی و سنجش از دور برای برنامه‌ریزی کتابخانه مرکزی و خدمات مورد انتظار، عنوان کرد.

وی با اشاره به بروز رسانی خدمات کتابخانه‌ها با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی در عصر کنونی اطلاعات، به ضرورت تغییر شکل خدمات کتابخانه بر اساس نیاز حاضر کاربران تأکید کرد.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه خدمات در بخش‌های جدید کتابخانه مرکزی را معرفی و با اشاره به نقش واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی، به بیان ضرورت و نقش اعتبارسنجی مجلات در ارتقاء رتبه دانشگاه  که در حال حاضر این کار در کتابخانه مرکزی است، پرداخت.

خادمی زاده گزارش‌هایی از تولیدات علمی اعضاء هیئت‌علمی گروه‌های موردنظر در پایگاه‌های استنادی ISI  و SCOPUSE را در پنج گرایش مختلف موجود در رشته زمین‌شناسی ارائه داد.

وی بابیان مطالب درباره مجلات لاتین زمین‌شناسی در نمایه‌های استنادی مجلات (JCR   و (SJR اظهار کرد: با توجه به  اهمیت تولیدات این گروه‌ها در رتبه و ارتقاء جایگاه دانشگاه ادغام و یکپارچگی وابستگی‌های سازمانی اعضاء هیئت‌علمی که به اشکال متفاوت در پایگاه‌ها ثبت‌شده ضروری است.

وی ادامه داد: در راستای برگزاری این نشست‌ها قطعاً شناخت کلیه‌ی گروه‌های آموزشی از خدمات کتابخانه مرکزی بیشتر خواهد شد و مجموعه کتابخانه مرکزی را در تحقق هدف و رسالت خود کمک می‌کند که قطعاً تلاش تمام مجموعه دانشگاه (از مدیران، اعضاء هیئت‌علمی و کارشناسان و پرسنل این دانشگاه) جهت کسب جایگاه شایسته  در سطح منطقه، استان، کشور و در سطح بین‌المللی می‌باشد. پایه و اساس دسترسی به این اهداف شناخت و ارتباط بین کتابخانه مرکزی و کاربران است آن تا بتوان تعامل و ارتباط بیشتری را بین گروه‌های علمی و کتابخانه مرکزی به عنوان  قلب دانشگاه برقرار کرد.

در ادامه کارشناسان بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز توضیحاتی را در مواردی ازجمله معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه شهید چمران اهواز و نحوه دریافت مقالات، کتب و پایان‌نامه‌های الکترونیکی لاتین، معرفی بخش تأمین مدرک و چگونگی دسترسی به منابع اطلاعاتی موردنیاز کاربران دانشگاه در سطح داخلی و خارجی و نحوه استفاده و عضویت در طرح‌های امین و غدیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معرفی  بخش ثبت و سفارش منابع چاپی و الکترونیکی، ارائه توضیحاتی در خصوص  متمرکز بودن تهیه و سفارش منابع دیجیتالی دانشگاه در کتابخانه مرکزی، گزارشی از نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی دانشگاه و واسپاری منابع جدید دیجیتالی به نرم‌افزار، معرفی بخش تاریخ شفاهی و بخش اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و معرفی بخش مرجع و چگونگی دسترسی به منابع بخش مرجع بیان کردند.

همچنین گروه زمین‌شناسی و سنجش از دور به کتابخانه مرکزی پیشنهاد دادند که به دلیل متفاوت بودن تولیدات علمی و تحقیقات گروه زمین ( کار کتابخانه‌ای، کار میدانی و آنالایز)  که نیاز به هزینه‌های زیادی دارد در تخصیص گرنت به اعضاء هیئت‌علمی این گروه‌ها تجدیدنظر و بازبینی انجام شود. 

آدرس کوتاه :