جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه

جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه


جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه

کمک‌های خیریه دانشگاهیان شهید چمران اهواز برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه، جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، اعضای هیئت‌علمی، کارکنان، دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشگاه می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب 6019075883 و شماره کارت 5859837002234942 بانک تجارت، به نام ستاد زلزله، واریز نمایند.

آدرس کوتاه :