تیم های والیبال دختران و پسران دانشگاه شهید چمران اهواز مقام های نخست را کسب کردند

تیم های والیبال دختران و پسران دانشگاه شهید چمران اهواز مقام های نخست را کسب کردند


در مسابقات منطقه 10 کشور؛

تیم های والیبال دختران و پسران دانشگاه شهید چمران اهواز مقام های نخست را کسب کردند


 


تیم‌های والیبال دختران و پسران دانشگاه شهید چمران اهواز در مسابقات منطقه 10 کشور، موفق به کسب مقام قهرمانی شدند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسابقات والیبال پسران منطقه ده کشور به میزبانی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر برگزار شد که در این مسابقات تیم‌های دانشگاه شهید چمران اهواز مقام اول، دانشگاه جندی‌شاپور دزفول مقام دوم و دانشگاه رامین اهواز نیز مقام سوم را کسب کردند .

در مسابقات والیبال دختران نیز به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز تیم دختران این دانشگاه مقام نخست و تیم‌های علوم و فنون دریایی خرمشهر و رامین مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند .

گفتنی است تیم‌های والیبال دختران و پسران دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب این عناوین سهمیه المپیاد ورزشی را که تابستان سال آینده در استان فارسی و شهرستان شیراز برگزار می‌گردد را به دست آورند .آدرس کوتاه :