بنای تاریخی دانشگاه در منطقه باغ فلاحت قدیم

شناسه : 6327368

بنای تاریخی دانشگاه در منطقه باغ فلاحت قدیمبنای تاریخی دانشگاه در منطقه باغ فلاحت قدیم

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این ساختمان تا پیش از اختصاص زمین های کنونی به دانشگاه جندی شاپور، در اختیار وزارت کشاورزی بود. این منطقه به باغ فلاحت مشهور بود و این ساختمان نیز مرکزی جهت تهیه نهال برای استان خوزستان بود.

این ساختمان پس از انقلاب اسلامی مدتی به عنوان دفتر فنی دانشگاه و اداره تاسیسات و نگهداری ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفت و در سال های اخیر اداره فضای سبز دانشگاه در آن مستقر شده است.
 
در هر دوره و متناسب با نیاز،کاربری آن تغییر کرده و تغییراتی نیز در نقشه اولیه آن به وجود آمد. دیوارکشی ها یا مسدود کردن پنجره ها تا اندازه ای از زیبایی نخستین آن کاسته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.