برگزاری کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در دانشگاه

برگزاری کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در دانشگاه


برگزاری کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در دانشگاه

کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته از سوی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، ازجمله محوری‌های این کنفرانس که روز چهارشنبه 11 بهمن‌ماه ساعت هشت و سی در دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد می‌توان به مدل‌سازی و طراحی مواد و تجهیزات پیشرفته، بهینه‌سازی مواد و تجهیزات پیشرفته، رفتار دینامیکی مواد و تجهیزات پیشرفته، ساخت و کاربرد مواد و تجهیزات پیشرفته، بازرسی و پایش وضعیت مواد و تجهیزات پیشرفته و نانو فناوری در مواد و تجهیزات پیشرفته، اشاره کرد.

گفتنی است در این همایش آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته با حضور استادانی از دانشگاه‌های داخل و خارج کشور، بررسی می‌شود.

ازجمله برنامه‌های مهم این کنفرانس می‌توان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان داخلی و خارجی اشاره کرد.آدرس کوتاه :