بازدید هیئت نظارت آموزش عالی استان از دانشگاه تربیت مدرس خرمشهر

شناسه : 8630058

بازدید هیئت نظارت آموزش عالی استان از دانشگاه تربیت مدرس خرمشهربازدید هیئت نظارت آموزش عالی استان از دانشگاه تربیت مدرس خرمشهر

 

 

کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از دانشگاه تربیت مدرس (پردیس بین‌الملل منطقه آزاد اروند خرمشهر) دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این بازدید دکتر عبدالله پارسا دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان توضیحاتی درباره‌ی امکانات و بسترهای مناسب در دانشگاه‌های استان برای راه‌اندازی واحدهای بین‌الملل و عدم نیاز به حضور پردیس  دانشگاه‌های خارج از استان را تشریح کرد.

در این بازدید دکتر عبدالله پارسا دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، دکتر سیدمحمد موسوی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و عضو کارگروه تخصصی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان و مجتبی پورحمزه کارشناس دبیرخانه‌ی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان حضور داشتند.

نتیجه بازدید از این مکان پس از تکمیل کاربرگ‌ها و بررسی مستندات به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال می‌شود.

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.