آیین گرامیداشت روز خلیج فارس در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین گرامیداشت روز خلیج فارس در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

آیین گرامیداشت روز خلیج فارس در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :