آیین تکریم و معارفه فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 6156749

آیین تکریم و معارفه فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه شهید چمران اهوازآیین تکریم و معارفه فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.