اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک

اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک


اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک

 

 

اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک ششم و هفتم آذرماه امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 آبان‌ماه 1403

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://nccr.scu.ac.ir مراجعه نمایید.

 

اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک

اولین کنگرۀ ملی پژوهش پاک ششم و هفتم آذرماه امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 آبان‌ماه 1403

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://nccr.scu.ac.ir مراجعه نمایید.

 

آدرس کوتاه :