افتتاح مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


//گزارش تصویری //

افتتاح مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس کوتاه :