افتتاح دانشکده عمران و محیط زیست در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح دانشکده عمران و محیط زیست در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


//گزارش تصویری //

افتتاح دانشکده عمران و محیط زیست در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس کوتاه :