افتتاح بخش توسعه شیمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه

افتتاح بخش توسعه شیمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه


//گزارش تصویری //

افتتاح بخش توسعه شیمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه


آدرس کوتاه :