آغاز به کار سامانه حضور غیاب کسرا و قوانین مرتبط

آغاز به کار سامانه حضور غیاب کسرا و قوانین مرتبط


آغاز به کار سامانه حضور غیاب کسرا و قوانین مرتبط

آغاز به کار سامانه حضور و غیاب کسرا  

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می­رساند از روز سه­شنبه 15/12/1396 سامانه حضور و غیاب دانشگاه (کسرا)  شروع به کار خواهد نمود و سامانه فعلی صرفاً تا 20 اسفندماه و تنها به منظور درج احکام مرخصی و ... مربوط به بهمن­ماه در دسترس خواهد بود. لذا کلیه همکاران محترم از پانزدهم اسفند­ماه جهت انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب خود از سامانه جدید استفاده نمایند.

نکات قابل توجه

1- با عنایت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس اطلاعات سامانه کسرا و به منظور پیشگیری از  بروز مشکل در روند پرداخت حقوق، مهلت ثبت کلیه احکام اعم از مرخصی­های استحقاقی (روزانه و ساعتی)، استعلاجی، مأموریت (روزانه و ساعتی) و ورود و خروج و تأیید آن از جانب مدیر مربوطه برای هر ماه حداکثر تا پایان وقت اداری پنجمین روز ماه بعد بوده و پس از آن، امکان ثبت وجود ندارد.

2- سامانه مزبور از طریق صفحه اینترنتی رسمی دانشگاه، سامانه­ها و نیز در محیط اتوماسیون اداری (سایر نرم­افزارها) قابل دسترس است.

3- جهت آشنایی بیشتر همکاران، فایل راهنمای استفاده از سامانه کسرا در اینجا قابل بارگیری و استفاده است.

4- اطلاعات ضروری در خصوص انواع مرخصی و ... در جدول زیر درج گردیده است.

مرخصی

عنوان مجوز

توضیحات

استحقاقی روزانه

به ازای یک سال خدمت: 30 روز کاری

استعلاجی کمتر از سه روز

12 روز متناوب در سال (هر نوبت حداکثر 3 روز) با ارائه گواهی معتبر پزشکی

استعلاجی بیش از سه روز

با ارائه گواهی پزشک و تأیید پزشک معتمد دانشگاه برای اعضای رسمی و پیمانی. اعضای مشمول قانون تأمین اجتماعی تابع مقررات قانون مزبور هستند. (موضوع ضرورت استفاده از استعلاجی بیش از سه روز، حداکثر تا یک روز پس از عدم حضور عضو، بایستی به واحد حضور و غیاب دانشگاه اطلاع داده شود)

فوت اقوام درجه یک

پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت 5 روز کاری

برادر و خواهر به مدت 3 روز کاری

 (مازاد بر سقف سالیانه)

ازدواج دائم

به مدت 3 روز کاری (مازاد بر سقف سالیانه) و با ارائه تصاویر شناسنامه زوجین

بدون حقوق

مشروط به نداشتن مرخصی استحقاقی و در صورت موافقت هیأت رئیسه دانشگاه (حداکثر 4 ماه برای اعضای پیمانی و قراردادی و حداکثر 3 سال برای اعضای رسمی) با طی فرایند اداری

مرخصی ساعتی

حداکثر 3 ساعت در روز و 16 ساعت در ماه. در آخر ماه به ازای هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی روزانه کسر شده و مازاد بر 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می­شود.

ورود و خروج

در خواست تردد

(ثبت ورود و خروج)

اصلاح ثبت ورود و خروج حداکثر 2 بار در ماه و 12 بار در سال

ماموریت

ماموریت دورن شهری و برون شهری

با توجه به قوانین ماموریت

 

آدرس کوتاه :