اعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قم

شناسه : 8633266

اعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قماعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.