اطلاعیه بیمه مکمل درمانی

شناسه : 4603617

اطلاعیه بیمه مکمل درمانیاطلاعیه بیمه مکمل درمانی

 

 

پیرو بخشنامه ­های شماره 485/05/3/98 مورخ 99/01/27 و شماره 1474/05/3/99 مورخ 99/02/01، به این وسیله از کلیه اعضای محترم دانشگاه و نیروهای شرکتی متقاضی بهره­مندی از خدمات بیمه مکمل درمان شرکت بیمه تعاون که به هر دلیل موفق به ثبت نام در فراخوان قبلی نشده­ اند دعوت می ­شود از تاریخ 99/02/27 لغایت ساعت 24 روز سه­ شنبه مورخ 99/03/06 با مراجعه به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی (واقع در پورتال رسمی دانشگاه) و از طریق گزینه «ثبت اطلاعات بیمه شدگان» و بر اساس نکات ذیل، نسبت به ثبت اطلاعات خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند.

1- بعد از خاتمه مهلت یاد شده، امکان ثبت نام افراد جدید (به استثنای موارد پیش بینی شده در متن قرارداد) وجود ندارد.

2- شناسه اینترنتی برای ورود به سامانه بر حسب نوع همکاری متقاضیان با دانشگاه به قرار زیر است:

 

 

 

3- با توجه به نهایی شدن اطلاعات متقاضیان مرحله اول در سامانه شرکت بیمه­گر، امکان حذف بیمه شدگان یا افراد تحت تکفل آنها وجود ندارد لیکن متقاضیان اضافه نمودن فرد تحت تکفل جدید بایستی با همراه داشتن مدارک هویتی مورد نیاز به اداره رفاه و بازنشستگی مراجعه نمایند.

4- فرم­های ثبت نام که در پی تکمیل فرآیند ثبت نام در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت با در نظر گرفتن ملاحظات مندرج در بخشنامه شماره 4592/05/3/99 مورخ 99/02/19 از طریق واحد محل خدمت؛ حسب مورد به این مدیریت و یا به شرکت پیمانکار مربوطه ارسال گردند.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 4.5 stars out of 5.