ادای احترام به شهدای گمنام دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ادای احترام به شهدای گمنام دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


//گزارش تصویری //

ادای احترام به شهدای گمنام دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس کوتاه :