راهنمای استفاده از کارت دانشجویی و تغذیه

 

 

به اطلاع می رساند با توجه به چند منظوره شدن کارت دانشجویی دانشجویان نو ورود، این کارت ها قابل استفاده برای سامانه های تغذیه، کتابخانه، استخر و خوابگاه می باشند. 

خواهشمند است در حفظ و نگهداری کارت دانشجویی خود کوشا باشید.

ضمناً دانشجویان می توانند برای استفاده از سامانه تغذیه به آدرس زیر مراجعه و راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه را دریافت و مطالعه کنند.

https://food.scu.ac.ir/

تغذیه(سلف ها و ...)

امورتغذیه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای اداره تغذیه دانلود (1,331.8k)
مجموعه مقررات سیستم اتوماسیون تغذیه دانلود (1,144.1k)

آدرس سلف سرویس ها روی نقشه گوگل

 

سلف مرکزی

 

 سلف سرویس خلیج فارس