راهنمای استفاده از کارت دانشجویی و تغذیه

 

تحصیل دانشجویان نو ورود در دانشگاه شهید چمران اهواز با توجه به شرایط همه گیری بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی بطور غیرحضوری می باشد. بنابراین امکان استفاده از سلف سرویس در شرایط فعلی مقدور نمی باشد.

 

به اطلاع می رساند با توجه به چند منظوره شدن کارت دانشجویی دانشجویان نو ورود، این کارت ها قابل استفاده برای سامانه های تغذیه، کتابخانه، استخر و خوابگاه می باشند. 

خواهشمند است در حفظ و نگهداری کارت دانشجویی خود کوشا باشید.

ضمناً دانشجویان می توانند برای استفاده از سامانه تغذیه به آدرس زیر مراجعه و راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه را دریافت و مطالعه کنند.

https://food.scu.ac.ir/

تغذیه(سلف ها و ...)

امورتغذیه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای تغذیه دانلود (341.3k)
مجموعه مقررات سیستم اتوماسیون تغذیه دانلود (1,144.1k)

آدرس سلف سرویس ها روی نقشه گوگل

 

سلف مرکزی

 

 سلف سرویس خلیج فارس