رشته ها و چارت های آموزشی

 

برای اطلاع از کاتالوگ رشته ها و سیلابس آنها (فهرست دروس هر نیمسال و سرفصل آنها) به سایت گروه های آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده ها رجوع کنید.

برای اطلاع از آیین نامه ها و مقررات آموزشی در بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وارد شده و برای مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی به واحد خدمات آموزشی و برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به واحد تحصیلات تکمیلی رجوع کنید.