نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تخلیه سراهای دانشجویی به منظور اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونا

تخلیه سراهای دانشجویی به منظور اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونا


تخلیه سراهای دانشجویی به منظور اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونا

تخلیه سراهای دانشجویی به منظور اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونا

با توجه به دستور العمل استانداری خوزستان مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی و به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، سراهای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تعطیل می گرددد.

بدین منظور از دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی درخواست می شود تا حداکثر ظهر فردا (پنج شنبه هشتم اسفند ماه) نسبت به تخلیه سراهای دانشجویی اقدام نمایند.

زمان بازگشایی تمامی سراهای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در اطلاعیه­ های بعدی اعلام خواهد شد.