بستن

مدیریت

نام و نام خانوادگی          

سید حسین مرعشیان

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری تخصصی تربیت بدنی ( مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)   

آدرس

دانشگاه شهیدچمران اهواز - معاونت دانشجویی

تلفن داخلی :   5413

 
  

 

کارکنان

 

ردیف    

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات     

شماره داخلی       

1

هاله حمیدپور

کارشناس ارشد ورزش بانوان    

کارشناس ارشد

5412

2

احمد دلف لویمی

کارشناس ورزش پسران کارشناس تربیت بدنی

5412

3

ناصر چلداوعی بدعوی      

خدمات و تدارکات

سیکل

5412

4

سید احمد سیادتان

خدمات و تدارکات

 سیکل

5412

 5

 پیمان برهمند

کارشناس ورزش اساتید

 لیسانس

 5413

6 ندا سالمی خدمات و تدارکات دیپلم 5412 
7 زینب دانه کار