بستن

اسکان و امور خوابگاه

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن داخلی
1  مظفر حسین پور  مدیر امور خوابگاه ها  5435

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسنل معاونت و مجتمع خوابگاهی برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

1

ندا لیلی زاده

مسئول دفتر مدیریت

5435

2

سعادت سرلک

مدیر مجتمع

5455-5434

3

عزیز طرفی

                      سرپرست

5455-5434     

4

محمدرضا پلیمی نسب

سرپرست

5455-5434

6*

افشار چراغ شب

سرپرست

5455-5434

*7

جمیل جاسم پور

مسئول اسکان

5455-5434

8

امین قاری دزفولی

سرپرست

5455-5434

*9

علی مدهوش زاده

مسئول اسکان

5455-5434

10

علیرضا نانوازاده

سرپرست

5455-5434

11

علیرضا هنرور

سرپرست

5455-5434

12

یاسر ادیبی

سرپرست

5455-5434

13

اصغر خاقانی

سرپرست

5455-5434

14

بیژن خوش نظر

سرپرست

5455-5434

15

عبدالرضا داودی

سرپرست

5455-5434

16

عباس صافی حسنی

سرپرست

5455-5434

17

حمید طاهری نیا

سرپرست

5455-5434

18

سعید بیت سیاح

سرپرست

5455-5434

19

مسعود بیگ زاده

سرپرست

5455-5434

20

حمید جلالی

سرپرست

5455-5434

21

مهران اردشیری

سرپرست

5455-5434

22

علیرضا حسنی

سرپرست

5455-5434

23

منصور عابدی نژاد

سرپرست

5455-5434

24

راضی طاهری

سرپرست

5455-5434

25

ناجی حزباوی

سرپرست

5455-5434

26

امیر عالی مومن

سرپرست

5455-5434

27

مجید عطایی

سرپرست

5455-5434

28

عزیز طرفی

سرپرست

5455-5434

 

 

پرسنل معاونت و مجتمع خوابگاهی خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

1

مریم خواجوی

مدیر داخلی مجتمع خوابگاهی

5456-5461

2

شهره مسجدی

بایگانی – تسویه حساب

5456-5461

3

لیلا شکوهی

مسئول انفورماتیک

5456-5461

4

مرضیه حسن زاده

کارشناس اسکان

5456-5461

5

صغری محمدخانی

اتاق کنترل

5456-5461

6

اسما اصغری پور

سرپرست

5456-5461

7

میترا حاجی زاده

سرپرست

5456-5461

8

زهرا عباسیان

سرپرست

5456-5461

9

مهستی تهرانی

سرپرست

5456-5461

10

مرضیه عابدی

اتاق کنترل

5456-5461

11

فرزانه آقاامیری

سرپرست

5456-5461

12

بهاره چهارده چریک

سرپرست

5456-5461

13

مریم نادعلی

سرپرست

5456-5461

14

هما چرخچی

اتاق کنترل

5456-5461

15

لاله پرچمی

اتاق کنترل

5456-5461

16

نگار مونسی

سرپرست

5456-5461

17

شیلا شفیعی

سرپرست

5456-5461

18

زهرا کریمی

سرپرست

5456-5461

19

مهناز صباحی

سرپرست

5456-5461

20

کاظمیه میاحی

سرپرست

5456-5461

21

مریم ذهبی

سرپرست

5456-5461

22

سیده عفت حسینی

سرپرست

5456-5461

23

الهام نیک رفتار

سرپرست

5456-5461

24

فریده اسپروز

سرپرست

5456-5461

25

سیده نرگس موسوی

سرپرست

5456-5461

26

زهرا میرزایی

سرپرست

5456-5461

27

صدیقه نبگانی

سرپرست

5456-5461

28

شیوا شاکری

سرپرست

5456-5461

29

زهرا قبله شناس

سرپرست

5456-5461

30

آسیه سلورزی

سرپرست

5456-5461

31

سیده ماندانا موسوی

سرپرست

5456-5461

32

نسرین نظری

سرپرست

5456-5461

33

مهناز خسروی

سرپرست

5456-5461

34

شهرزاد خلیلی

سرپرست

5456-5461

35

فاطمه نریمیسایی

سرپرست

5456-5461