نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نامه رییس شورای مرکزی شورای صنفی دوره دوم به رییس دانشگاه

نامه رییس شورای مرکزی شورای صنفی دوره دوم به رییس دانشگاه


نامه رییس شورای مرکزی شورای صنفی دوره دوم به رییس دانشگاه

 

نامه جناب آقای مهندس محمد رضا عزیزی رییس شورای صنفی  دوره دوم  به رییس دانشگاه شهید چمران درخصوص پیگیری مطالبات به حق کارکنان دانشگاه