کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

تخلفات پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب-سال 98 دانلود (2,330.0k)
دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی دانلود (1,867.8k)