تاریخچه برگزاری هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید چمران اهواز

از سال 1377، به منظور تجلیل از پژوهشگران و نهادینه شدن مفهوم پژوهش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، هفته ای به نام هفته پژوش در دانشگاهها برگزار می گردد. تاریخ برگزاری این هفته به طور معمول در اواخر آذر ماه هر سال برگزار می گردد. روز 25 آذر از طرف وزارت علوم ، به نام روز پژوهش نامگذاری شده است.

 

برنامه های هفته پژوهش و فناوری

افتتاحیه و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه

برگزاری سمینارها و نشست های نیاز سنجی با دسستگاههای اجرایی

برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی و پژوهش

دانشگاه با درهای باز (بازدید از موزه و کتابخانه ها(

تور رسانه ای

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

اختتامیه و تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان