فرم ها

فرم ها

زیر پوشه
نمایش 3 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود

آیین نامه ها

« بازگشت

اعتبار ویژه پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه تخصیص و هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی مصوب 1398 دانلود (548.8k)
نحوه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی سال 98 دانلود (280.6k)