اقدامات انجام شده

بخشی از پروژه­های مرتبط انجام شده

1- طرح جامع پدافند غیر عامل استان خوزستان
2- مطالعات پدافند غیر عامل کلانشهری کرج
3- مطالعه الزامات پدافند غیرعامل کلانشهر خرم آباد
4- مطالعات طرح پدافند غیرعامل کلانشهر مشهد

5- الزامات پدافندی در مکانیابی مجتمع های خدمات الکترونیکی کلانشهر تهران

6- ارزیابی طرح ریز پهنه بندی زلزله در شهر تبریز

7- طرح راهبردی ساختاری گردش بازارهای یاس از دیدگاه پدافند غیر عامل

8- مطالعات ایمنی حمل و نقل در محورهای ترانزیتی و اصلی استان خوزستان و طراحی و استقرار سیستم امداد نجات

9- شیوه‌های پیاده‌سازی ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل درخط یک قطار شهری اهواز

بخشی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط

 1. ارزیابی آسیب پذیری شهرهای مرزی استان خوزستان از منظر دفاع غیر عامل
 2. سنجش میزان آسیب پذیری کاربری های ویژه از منظر پدافند غیر عامل در کلان شهر اهواز ( نمونه موردی: کاربری بهداشتی- درمانی)
 3. سنجش الزامات مکانی کاربری های حیاتی و حساس از منظر پدافند غیرعامل مورد مطالعه: کلانشهر اهواز
 4. تحلیل اثر بخشی توسعه بر امنیت منطقه ای مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان
 5. بررسی اثر بخشی عدالت اجتماعی بر امنیت شهری در کلانشهر اهواز
 6. ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع(مطالعه موردی؛ کلان شهر اهواز)
 7. سنجش ضریب آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله ( نمونه موردی: دهستان دهدشت غربی)
 8. بررسی ایمنی کالاهای خطرناک در سیستم حمل و نقل دریایی
 9.  استانداردسازی و ارتقای ایمنی در تونل های راه
 10.  تحلیل اقتصادی طرح های ایمن سازی جاده ای در استان خوزستان
 11.  تحلیل و ارزیابی نقاط حادثه خیز جاده ای به روش ممیزی و بر اساس ریسک پذیری-مطالعه موردی جاده اصلی محور ایذه-دهدز

کارگاه­های علمی و مانورهای برگزار شده

 • کارگاه امداد و کمک های اولیه، سال 1395، دانشگاه شهیبد چمران اهواز
 •  کارگاه اطفاء حریق، سال 1395، دانشگاه شهیبد چمران اهواز
 • کارگاه آوار برداری ، سال 1395، دانشگاه شهیبد چمران اهواز
 •  اصول و مبانی پدافند غیر عامل، سال 1395، دانشگاه شهید چمران اهواز
 •  اصول و مبانی پدافند غیر عامل، سال 1395، دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
 •  امنیت، پدافند غیر عامل و گردشگری، دانشگاه پیام نور یزد
 • ارزیابی خطرپذیری در تجمعات انبوه(اربعین حسینی)، آبادان
 • همایش علمی پدافند غیرعامل در شهر و شهرسازی، دانشگاه شهید چمران، دانشکده فنی
 • کارگاه تاب آوری شهری، اقدامات و برنامه ها در تالار دانشکده کشاورزی مورخ 1/08/1398