دومین نشست هیأت استانی خوزستان برگزار گردید.

دومین نشست هیأت استانی خوزستان برگزار گردید.

 

 

 

 

دومین نشست هیئت استانی مراکز آموزش عالی استان خوزستان در دوره جدید به دعوت دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست دکتر غلامحسین خواجه رئیس، دکتر جلیلی فر نائب رئیس و دکتر زادکرمی دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان توضیحاتی درباره نحوه بررسی عملکرد مراکز آموزش عالی استان ارائه دادند.

در ادامه عزیز ساکی کارشناس مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استان گزارشی از بازدیدهای انجام‌شده و بررسی‌های صورت گرفته از مرکز آموزشی استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ ارائه داد و در ادامه کاربرگ‌های بازدید مربوط به ۳۰ مرکز علمی کاربردی استان خوزستان موردبحث و بررسی قرار گرفتند و نظرات هیئت استانی ثبت شد.

دکتر سید محمد موسوی، دکتر مسعود خدا پناه، دکتر اسماعیل فاطمی بهبهانی، دکتر عفت پیری، دکتر معصومه فروزانی، مهندس غلامرضا داوودی اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان و مجتبی پور حمزه کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان نیز در این نشست حضور داشتند.