اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399

اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399


اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399

 

 

 

اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399 روز چهارشنبه 99/04/25 به صورت مجازی با حضور اعضای هیات استانی برگزار گردید. در این جلسه کاربرگهای تعدادی از مراکز آموزشی غیرانتفاعی – غیردولتی استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظرات هیات استانی در کاربرگ نهایی آن مراکز درج گردید. در این جلسه دکتر غلامحسین خواجه رییس دانشگاه و رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان دکتر علیرضا جلیلی فر نایب رییس هیات دکتر عبدالله پارسا دبیر هیات دکتر عبدالرحیم هوشمند، دکتر بابک دوست شناس، دکتر عفت پیری، دکتر اسماعیل فاطمی بهبهانی، دکتر سعید محمدزاده، دکتر مسعود خداپناه، دکتر محمدحسن فردوسی از اعضاء هیات استانی آقای عزیز ساکی کارشناس مسئول و مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس دبیرخانه هیات ناتک استان حضور داشتند.