بستن

دانشگاه فرهنگیان

قوانین و مقررات دانشگاه فرهنگیان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان دانلود (1,603.0k)

کاربرگ های دانشگاه فرهنگیان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم ج دانلود (312.5k)
فرم ب دانلود (164.5k)
فرم الف - 2 دانلود (257.5k)
فرم الف - 1 دانلود (457.5k)
فایل اکسل سال 1397 دانلود (111.7k)
لیست مستندات جهت رویت گروه بازدید کننده دانلود (32.3k)
نحوه تهیه سی دی مستندات دانلود (39.5k)