قابل توجه رؤسای محترم دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی استان خوزستان

 

برنامه بازدیدهای دوره نهم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مراکز آموزش عالی استان خوزستان در سال تحصیلی 98-1397 پیوست شده است. (تاریخ بروزرسانی 13970903)

 

با توجه به اینکه امکان تغییر برنامه بازدید با توجه به شرایط مختلف وجود دارد لذا از رابطین محترم مراکز آموزش عالی انتظار می رود، هفتگی به سایت دبیرخانه مراجعه و برنامه بروزرسانی شده را ملاحظه نمایند.

 

برنامه بازدیدهای هیأت استانی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه بازدیدهای هیأت استانی در سال 98-1397 دانلود (338.0k)