آرشیو اخبار

بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن
بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحدهای مستقر در آن، بازدید کرد. در این بازدید دکتر عبداله پارسا دبیر هیئت نظارت،...
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن
روز دوشنبه 99/07/21 کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و واحد های مستقر در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر عبدالله پارسا دبیر...
گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
- برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز پیام نور درتاریخ 99/4/10 - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز علمی و کاربردی در تاریخ 99/4/14 - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز دانشگاه آزاد در...
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در سال 1399
ا ولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399 روز چهارشنبه 99/04/25 به صورت مجازی با حضور اعضای هیات استانی برگزار گردید. در این جلسه کاربرگهای تعدادی از مراکز آموزشی غیرانتفاعی – غیردولتی استان مورد بحث و...
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399 روز چهارشنبه 99/04/25 به صورت مجازی با حضور اعضای هیات استانی برگزار گردید. در این جلسه کاربرگهای تعدادی از مراکز آموزشی غیرانتفاعی – غیردولتی...
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
نشست کارگروه تخصصی دانشگاه ها و موسسات دولتی استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران...
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر
کارگروه هیات ناتک استان خوزستان سه شنبه 99.04.24 جهت بازدید و رویت امکانات و تجهیزات ساختمانی، آموزشی، پژوهشی و ....از موسسه در حال تاسیس کیمیا جویان خرمشهر بازدید به عمل آوردند در این بازدید دکتر سیامک نوری زاده عضو هیات...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره دهم بازدیدهای هیات استانی
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره دهم بازدیدهای هیات استانی
fv'chvd [gsi ;hv'v,i نشست کارگروه تخصصی دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
نشست کارگروه تخصصی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و...
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/30 لغایت 98 /10/04 صورت پذیرفت در این دوره، بازدید 5 مرکز آموزشی شامل...
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/23 لغایت 98/09/27صورت پذیرفت در این دوره، بازدید 10 مرکز آموزشی شامل، دانشگاه...
پنجمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
پنجمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی...
پنجمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
پنجمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/16 لغایت 98/09/20 صورت پذیرفت در این دوره، بازدید 7 مرکز آموزشی شامل، مرکزعلمی...
چهارمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
چهارمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی...
چهارمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
چهارمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/09 لغایت 98/09/13صورت پذیرفت در این دوره بازدید 24 مرکز آموزشی شامل دانشگاه...
سومین هفته بازدید های مراکز آموزشی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
سومین هفته بازدید های مراکز آموزشی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت...
سومین هفته بازدید های مراکز آموزشی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
سومین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/02 لغایت 98.09.06صورت پذیرفت در این دوره بازدید 23 مرکز آموزشی شامل دانشگاه آزاد واحد...
دومین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۀموزش عالی استان خوزستان
دومین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۀموزش عالی...
دومین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۀموزش عالی استان خوزستان
دومین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/08/25 لغایت 98.08.29صورت پذیرفت در این دوره بازدید 14 مرکز آموزشی دانشگاه آزاد واحد شادگان،...
آغاز دهمین دوره بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
آغاز دهمین دوره بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی...
آغاز دهمین دوره بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
دهمین دوره بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از روز شنبه 18 آبان ماه 98 آغاز گردید. دراولین هفته این بازدیدها - 10 مرکز پیام نور (لالی، باغملک، سوسنگرد، ایذه، دهدز،...
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و مستندات مراکز آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و مستندات مراکز آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و مستندات مراکز آموزشی
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه سی دی مستندات واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور جهت کارشناسان تکمیل کننده آکاربرگ ها در روز دوشنبه 29/08/98 توسط آقایان عزیز ساکی و مهندس مجتبی پورحمزه کارشناسان دبیرخانه هیات نظارت،ارزیابی و...
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه مستندات مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه مستندات مراکز آموزشی...
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه مستندات مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه سی دی مستندات مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیر انتفاعی- غیر دولتی جهت کارشناسان تکمیل کننده کاربرگ ها در روز دوشنبه 29/08/98 توسط آقایان عزیز ساکی و مهندس...
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دانشگاه علمی کاربردی، تکمیل کننده کاربرگهای نظارت استانی
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دانشگاه علمی کاربردی، تکمیل کننده...
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دانشگاه علمی کاربردی، تکمیل کننده کاربرگهای نظارت استانی
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه سی دی مستندات مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی جهت کارشناسان تکمیل کننده کاربرگ ها در روز دوشنبه 98/07/29 توسط آقایان عزیز ساکی و مهندس مجتبی پورحمزه کارشناسان دبیرخانه هیات...
پنجاه و نهمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
پنجاه و نهمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
پنجاه و نهمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
پنجاه و نهمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان روز چهارشنبه 98/07/24 ساعت 14 با حضور دکتر...

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.