نحوه ارتباط با مرکز

آدرس: دانشکده مهندسی، طبقه دوم، دفتر گروه مهندسی کامپیوتر.

تلفن: 06133330595

سئوالات خود را به آدرس hpc@scu.ac.ir ارسال نمایید. همچنین اخبار مرکز از طریق کانال @scuhpcc به کاربران اطلاع رسانی می‌شود.