هشتمین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ده گانه گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

هشتمین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ده گانه گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری


هشتمین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ده گانه گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

هشتمین نشست هم اندیشی مدیران مناطق ده گانه گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حضور مدیرکل محترم دبیرخانه هیات مرکزی گزینش جناب آقای دکتر رضاییان در روز یکشنبه 1398/10/15 به میزبانی دانشگاه علمی و کاربردی برگزار شد. در این نشست به محورهای اشاره شده در دستور کار پرداخته شد.