برگزاری هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان خوزستان

برگزاری هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان خوزستان


برگزاری هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان خوزستان

  

پیرو هماهنگی های به عمل آمده، هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران هسته های گزینش استان خوزستان، روز شنبه مورخ 97/10/1 ساعت 8:30 به میزبانی مدیریت محترم هسته گزینش نفت منطقه جنوب غرب کشور برگزار شد.

بر اساس دستور جلسه، موضوعات برگزاری دوره های آموزشی، آخرین دستورالعمل ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. و پیشنهادات برای برنامه ریزی به مناسبت یزرگداشت روز 15 دی سالروز فرمان امام خمینی(ره) و هفته گزینش مطرح شد.