پاکسازی محوطه معاونت فرهنگی در دومین هفته مدیریت سبز

شناسه : 2438480

پاکسازی محوطه معاونت فرهنگی در دومین هفته مدیریت سبزپاکسازی محوطه معاونت فرهنگی در دومین هفته مدیریت سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: حسین بدخشان

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.