نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی


قابل توجه پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی

بسمه تعالی

 

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی

ضمن تبریک و خیر مقدم باطلاع می رساند زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                                     اداره خدمات آموزشی دانشگاه