نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم امکان پذیرش تقاضای نقل و انتقال خارج از سامانه سجاد

عدم امکان پذیرش تقاضای نقل و انتقال خارج از سامانه سجاد

 

 

به استناد آیین نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص درخواست­های نقل و انتقال دانشجویان که صرفاً در اردیبهشت ماه از طریق سامانه سجاد انجام می­شود، بدینوسیله به استحضار می­رساند این دانشگاه از پذیرش هر گونه درخواست میهمانی و انتقال برای نیمسال دوم 98-97 معذور است و صرفاً تقاضای تمدید میهمانی دانشجویانی که در نیمسال اول 98-97 در این دانشگاه میهمان بوده ­اند (در صورت کسب معدل مطلوب) مورد بررسی قرار می­گیرد. ضمناً موافقت کتبی آن دانشگاه درخصوص تمدید میهمانی الزامی است.