نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی انتخاب واحد (نیمسال اول 98-97)

تقویم آموزشی انتخاب واحد (نیمسال اول 98-97)

تقویم آموزشی انتخاب واحد (نیمسال اول 98-97)

 

انتخاب واحد برای نیمسال اول 98-97

دوشنبه

97/3/7

ورودی 94 و ماقبل

سه شنبه

97/3/8

ورودی 95

چهارشنبه

97/3/9

ورودی 96