نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه طرح پایش سلامت روان دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی ورودی جدید سال تحصیلی 98 – 1397

اطلاعیه طرح پایش سلامت روان دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی ورودی جدید سال تحصیلی 98 – 1397

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی ورودی جدید سال تحصیلی 98 – 1397 می رساند:

 شرکت در طرح پایش سلامت روان  جزء مراحل ثبت نام دانشجویان بوده و الزامی می باشد و انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به ارائه گواهی شرکت در این طرح از سوی مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران می باشد.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید :

http://portal.saorg.ir/mentalhealth