فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه ها

نامه آیین نامه یکپارچه آموزش عالی برای ورودی 93، 94 و 95 ( جهت دریافت آیین نامه کلیک کنید)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ویژه دانشجویان ورودی 91 به بعد.