اطلاعات خوابگاه و اقامت

سامانه خوابگاهی

اداره اسکان

اطلاعیه اسکان دانشجویان محترم ورودی جدید (99-98) ویژه مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی روزانه

اطلاعیه اسکان دانشجویان محترم ورودی جدید (99-98) ویژه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی)

اطلاعیه دانشجویان نوبت دوم متقاضی خوابگاه (کلیک نمایید)

 

دانشجویان در صورتیکه اطمینان دارند شرایط سکونت در خوابگاه را دارند میتوانند قبل از حضور برای ثبت نام، مبلغ "ودیعه خوابگاهی" را که در آگهی خوابگاه قید شده است پرداخت نمایند. چنانچه شرایط اخذ خوابگاه را نداشته و وجهی واریز نمایند مسؤولیت آن بر عهده خودشان خواهد بود.

 

*به دانشجویانی که محل سکونت دائم آنها تا 100 کیلومتر از اهواز فاصله دارد، خوابگاه تعلق نمی­گیرد.*

آدرس خوابگاه ها روی نقشه گوگل

خوابگاه خواهران 

https://goo.gl/maps/۸۸zF۵meTg۷SSpnws۷

 
خوابگاه پسران تحصیلات تکمیلی 
 
 
خوابگاه پسران کارشناسی