امضای تفاهمنامه بین دانشگاه شهید چمران اهواز و فولاد خوزستان در نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات ، تجهیزات و مواد گروه فولاد

شناسه : 3121673

امضای تفاهمنامه بین دانشگاه شهید چمران اهواز و فولاد خوزستان در نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات ، تجهیزات و مواد گروه فولادامضای تفاهمنامه بین دانشگاه شهید چمران اهواز و فولاد خوزستان در نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات ، تجهیزات و مواد گروه فولاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.